Komercijalna električna grijana zračna zavjesa

Komercijalna električna grijana zračna zavjesa

Komercijalna električna grijana zračna zavjesa

Električna grijana zračna zavjesa za sigurno korištenje, puni motor s punom snagom održava stabilnu brzinu zraka, Učinkovit PTC za kontinuirano grijanje, Jak vjetar drži nevidljiva vrata, Nenapunjen električni PTC više sigurnosti za korištenje.